kyrkor i Göteborgs stift
guider producerade av Kyrkoguiden
lista / karta Svenljunga kommun

kyrkor
Göteborgs stift
lista

Svenljunga kyrka

Svenljunga kyrka byggd i Karl Johansstil uppfördes 1829 och ersatte en träkyrka från tidigt 1700-tal. Den tidigare kyrkan låg på andra sidan Ätran, och den nya kyrkan fick alltså en annan placering än föregångaren, på det område som kallades Moga Hed. Kyrkan byggdes gemensamt av murarmästare Johan Wennberg och Pehr Nilsson från den stora kyrkobyggarsläkten från Sandhult. Murverket är av gråsten som uppges ha tagits från Ullajö kyrkas murar. Den nya kyrkan var gemensam för Svenljunga och Ullasjö församlingar.

Eftersom den gamla sakristian med tiden blev för liten uppfördes 1949 en ny sakristia efter ritningar av arkitekten Sigfrid Ericson, som kanske är mest känd för att ha ritat Göteborgs konstmuseum på Götaplatsen och Masthuggskyrkan i Göteborg.

En omfattande inre renovering genomfördes i mitten av 1970-talet efter förslag av Pelle Nilssons arkitektkontor. Man lät då måla om kyrkan och installera ny inredning, bortsett från altaruppsats och predikstol. Predikstolen i nyklassicistisk stil är gjord av Johannes Andersson i Mjöbäck och tillkom någon gång mellan 1829 till 1840. Och altartavlan är målad i början av 1860-talet av konstnär Birger Lignell, med motivet Kristi förklaring där Jesus får möta Mose och Elia.

Dopfunten som är från 1977, är en kopia av en dopfunt som funnits i Ullasjö kyrka.

När tornet renoverades utvändigt 1982 under ledning av arkitekten Ture Jangvik upptäcktes att det underliggande trätaket var uppruttet. Även tornuret hade skadats och byttes delvis ut. I tornet finns två klockor. Lillklockan har årtalet 1681 medan storklockan är omgjuten 1908.

Den nuvarande orgel är byggd 1961 av Olof Hammarbergs orgelbyggeri i Göteborg, som även 2001 lät bygga den kororgel som finns vid södra korväggen.