kyrkor i Göteborgs stift
guider producerade av Kyrkoguiden
lista / karta Göteborgs kommun

kyrkor
Göteborgs stift
lista

Backa kyrka

Den nuvarande kyrkan i Backa hade en föregångaren som byggdes i slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet. Den medeltida kyrkan bestod av ett långhus som var sammanbyggt med ett mindre kor i öster. Kyrkan saknade torn men från och med 1600-talet fanns det ett separat klocktorn av trä på kyrkbacken.

Den kraftiga befolkningsökningen under 1800-talet gjorde att den medeltida kyrkan blev för liten för den växande församlingen. Och man bestämde sig för att låta riva den gamla kyrkan och bygga nytt. På kyrkogården finns en minnessten som markerar platsen för den gamla kyrkans kor.

Den nuvarande kyrkan ritades av arkitekten Johan Fredrik Åbom vid Överintendentsämbetet i Stockholm, och ersatte den gamla kyrkan när den togs i bruk 1864.

Det var viss oenighet om placeringen av kyrkan. Några Backabor ville att den nya kyrkan skulle ligga på en höjd vid Skår och andra att den skulle byggas på en kulle alldeles i närheten av den gamla kyrkan. Markområdet var emellertid inlöst av kronan som avsåg att bygga ett nytt Länslasarett på platsen. Efter förhandlingar med Hospitalsdirektionen i Göteborg uppläts dock tomten kostnadsfritt åt församlingen

Invigningen skedde dock först fyra år efter att kyrkan stod klar, och då hade även kyrkans orgel kommit på plats.

Kyrkan hade från början ett högt spetsigt torn, men detta revs 1927 eftersom det var i dåligt skick. Man valde då av kostnadsskäl att ersätta spiran med en hatt. Det nuvarande tornet är ritat av arkitekten Axel Forssén

Det äldsta föremålet i kyrkan är dopfunten i täljsten som är från 1200-talet, och som tidigare stod i den medeltida kyrkan.

Takmålningen, som visar Jesu liknelse om det stora gästabudet, gjordes till kyrkans 100-årsdag 1964 av konstnären Joel Mila.

Altaruppsatsen är från 1906, samma år som altartavlan målades av professorn vid Konstakademin Gottfrid Kallstenius. Korets glasmålningar från 1913 är komponerade av arkitekten Axel Lindegren.