kyrkoguider
Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun

Nylöse kyrkaKälla:
Pdf: ”Nylöse kyrka - inventering av Göteborgs kyrkobyggnader rapport X 2006” Ann-Charlott Strandberg

Gps: 57.7357, 12.0072

Stacks Image 262038