kyrkor i Göteborgs stift
guider producerade av Kyrkoguiden
lista / karta Göteborgs kommun

kyrkor
Göteborgs stift
lista

Bergums kyrkaKällor:
Pdf: "Bergums kyrka - Inventering av Göteborgs kyrkobyggnader, rapport 7”. Jan Westergren. ISSN: 1403-8153
Pdf:  ”Kulturhistorisk inventering av Göteborgs kyrkogårdar”.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 57.8136, 12.1706


Stacks Image 262055