kyrkor i Göteborgs stift
guider producerade av Kyrkoguiden
lista / karta Göteborgs kommun

kyrkor
Göteborgs stift
lista

Tynnereds kyrka

I mitten av 1960-talet placerades en provisorisk liten kyrka tillverkad av Oresjö Sektionshus AB, ritad av Torsten Hansson och Per Persson, där daghemmet i Tynnered nu ligger. Den hade regelstomme klädd med plywood och en klockstapel ungefär på den nuvarandes plats. I Rud uppfördes också en likadan provisorisk kyrka i slutet av 1960-talet. Möjligen är det samma kyrka som flyttats runt och verkligen gjort skäl för namnet vandringskyrka.

Tynnereds kyrka som invigdes på Jungfru Marie bebådelsedag 1973 av biskop Bertil Gärtner, är ritad av arkitekt Stig Johansson vid John Snis Arkitektkontor och är uppförd i brunt tegel. Samma arkitektbyrå ritade även Hjällbo kyrka, samt flera samtida bostadsområden.

Högaltaret är av polerad Bohusgranit.

Dopfunten är placerad i ett litet kapell som finns i södra delen av kyrkan. Här finns också ett altarskåp från 1987 målad i klassisk ikonstil av konstnären Erland Forsberg.

I högra delen av koret hänger skulpturen ”Bevingat klot” skapat av konstnären Torsten Rehnkvist.

Kyrkans orgel är byggd av Olof Hammarberg i Göteborg.