kyrkor i Göteborgs stift
guider producerade av Kyrkoguiden
lista / karta Göteborgs kommun

kyrkor
Göteborgs stift
lista

Älvsborgs kyrka

I början av 1900-talet hade Älvsborgsborna lång väg till kyrkan. Den närmaste låg i Västra Frölunda, som också var huvudkyrkan för invånarna i Älvsborg.

Älvsborgs kyrka har sitt ursprung i ett kapell som byggdes 1917, ritad av arkitekt Yngve Rasmussen, som även bland annat ritat Vasakyrkan. Kapellet invigdes sommaren det året av biskop Edvard Herman Rhode.

Söndagen den 20 januari året efter - alltså bara ett halvår efter invigningen - skulle man hålla aftongudstjänst i Hagens kapell som byggnaden hette då, och för att spara på bränslet under krigsåren Hade man förlagt gudstjänsten till klockan 14, så nära högmässan som möjligt. När kyrkvaktmästaren kom till kapellet en stund innan aftongudstjänsten upptäckte han att det brann kraftigt i pannrummet. Trots att brandkåren larmades kunde inte kapellet räddas utan brann ner till grunden.
Kapellet återuppbyggdes dock efter originalritningarna och kunde återinvigas 1919, även denna gång av biskop Rhode.

Först långt senare, i samband med att Älvsborgs församling bildades 1967 fick kyrkan namnet Älvsborgs kyrka.

Kyrkan och det tidigare kapellet har genomgått flera renoveringar, bland annat 1940 då man framför allt gjorde en genomgripande förändring av koret. Ett korskrank togs då bort och absidmålningarna ersattes med den nuvarande altartavlan som är en så kallad triptyk skapad av konstnären Saga Valli. Även den nuvarande predikstolen ritad av arkitekten Axel Forssén tillkom då.

Vid en restaurering i mitten av 1980-talet gjordes kyrkorummet ännu ljusare än förut och fick nya bänkar.

Även 2003 gjordes en både yttre och inre restaurering. Bland annat flyttades då sakristian till kyrkans bakre del där det också byggdes en så kallad brudkammare. I stället blev den gamla sakristian andakts- och samtalsrum.

Dopfunten i granit och dopfatet av silver skänktes till det dåvarande kapellet 1924, och har på de fyra sidorna enkla stenkors. På silverfatet står inristat ur Markusevangeliets 10 kapitel: ”Låter barnen komma till mig och förmener dem icke ty sådana hörer Guds rike till”.

1959 fick kyrkan en ny orgeln tillverkad av orgelbyggmästare Nils Hammarberg i Göteborg. Tonsättaren och den senare ledamoten i Kungliga Musikaliska Akademin Sven Erik Johansson hade redan 1952 börjat sin tjänst som organist i kyrkan, och kom sedan att stanna här fram till mitten av 1970-talet.

Mitt i kyrkan fins en modell av fullriggaren De Soto, deponerad av Sjöfartsmuseet.

I tornet hänger två klockor. Lillklockan är gjuten år 1919 av K G Bergholtz i Stockholm. Klockan består delvis av tillvaratagen metall från den gamla klockan, som förstördes i kapellbranden. Storklockan anskaffades 1955 och är tillverkad av M & E Ohlsson i Ystad.