kyrkor i Göteborgs stift
guider producerade av Kyrkoguiden
lista / karta Göteborgs kommun

kyrkor
Göteborgs stift
lista

Bergsjöns kyrka

När stadsdelen Bergsjön i Göteborg började bebyggas 1967 togs en provisorisk så kallad vandringskyrka i bruk vid Rymdtorget. Efter att Bergsjön blev en egen församling 1971, efter delning av Nylöse församling, påbörjades projektering av kyrka, församlingshem och pastorsexpedition vid Bergsjöns centrum.

Uppdraget att rita den nya kyrkan gick till arkitekten Bo Cederlöf, som också ritat den intilliggande skolan med stadsdelsbibliotek. Han ritade också villor, andra kyrkor och offentliga byggnader i främst Göteborg och Partille.

Huvuddelen av den fasta inredningen ritades av C. E. Ekström.

Kyrkans invigdes i juni 1974 av biskop Bo Gätrner, och kulturminnesmärktes 16 år senare, 1990.

Altarskulpturen i terrakotta från 1978 är gjord av konstnären Jerd Torjusen Mellander och föreställer den uppståndne Kristus. Korset antyds i bakgrunden och där syns även bilder ur Jesu liv; då han stillar stormen och som den gode herden.

Dopfunten är precis som i de tidigmedeltida kyrkorna placerad mitt i kyrkorummet.

Orgeln byggdes av Lindegrens orgelbyggeri i Göteborg och invigd i mars 1975. Orgelhuset och fasaden är utformad av kyrkans arkitekt Bo Cederlöf.

Korsväggsbonaden är skapad av Gerd Ekdahl i linnevarp och handspunnet ullgarn. Motivet är ett vårlandskap.

Klocktornet ligger fristående invid kyrkan och är precis som kyrkan uppfört i betong. I det ursprungliga förslaget var klocktornet planerat att ingå som en del av kyrkobyggnaden, men utformningen ändrades till att klockstapeln skulle vara fristående
De två kyrkklockorna har var och en olika inskriptioner, men båda från psalm 401. 
På den lilla klockan som väger 250 kg står det "En nåd det är att i vårt land än tempelklockor ljuda" Den större klockan väger 400 kg och på den står det "Likt källor invid öknens rand Guds gårdar svalka bjuda".

1995 fastsatte man två kors på fasaderna, för att byggnadens karaktär skulle framgå bättre än tidigare.