kyrkor i Göteborgs stift
guider producerade av Kyrkoguiden
lista / karta Göteborgs kommun

kyrkor
Göteborgs stift
lista

Billdals kyrka

Billdals kyrka stod klar så sent som 1992, och reser sig med sitt höga torn som ett falurött sjömärke intill Billdalsviken.

Kyrkan ersatte en tidigare så kallad vandringskyrka som låg på Letsegårdsvägen. Den fanns tidigare i Hjällbo, men flyttades hit och byggdes ihop med en före detta speceriaffär innan den invigdes 1974.

Den nuvarande kyrkan ritades av Magnus Wångblad, arkitekt på Arkitekttriangeln i Trollhättan, som har ansvarat för såväl interiör som exteriör. Eftersom han har inspirerats av bebyggelsen längs Säröbanan så kyrkan bär drag av nationalromantik - höga stensocklar, tjärade eller faluröda träfasader, branta tak av tegel och glasade verandor.

Söndagen den 24 maj invigdes Billdals nya kyrka av biskop Lars Eckerdal

Tornet är hela taket i kyrkorummet som dominerar hela byggnaden både in- och utvändigt.

Utsmyckningen i koret är det vävda korset "Triumfen" som tidigare hängde i föregångaren till dagens kyrka, vävt av textilkonstnären Inga-Karin Jonsson, som inför bygget av nya kyrkan blev ombedd att komplettera med en ljus bakgrund "Livets träd".

Övriga konstverk i kyrkan är bland annat de två dörrarna med motiv från Billdal, som är målade av Billdalskonstnären Helmut Weber.


Orgeln byggdes 1994 av Hammarbergs Orgelbyggeri AB i Göteborg. Fasaden ritades av Sten Johansson och intonationen gjordes av Horst Schwarz. Den har 17 stämmor och innehåller 1028 pipor. Två stämmor har bekostats med medel från småkyrkostiftelsen och cymbelstjärnan är en gåva från körerna i Billdals kyrka. Pådrivande kraft vid orgelbygget var kyrkans organist Peder Larsson som tillsammans med kontrollanten Rune Wåhlberg upprättade dispositionen.