kyrkor i Göteborgs stift
guider producerade av Kyrkoguiden
lista / karta Göteborgs kommun

kyrkor
Göteborgs stift
lista

Biskopsgårdens kyrka

Kyrkan hade från början namnet Södra Biskopsgårdens kyrka, men när Norra Biskopsgårdens kyrka avlystes, alltså togs ur bruk 2004 ändrades namnet till Biskopsgårdens kyrka. I det som var Biskopsgårdens Norra kyrka verkar idag Stadsmissionen och Finska församlingen.

Kyrkan invigdes den 26 februari 1961 av biskop Bo Giertz, som då samtidigt brände in det kors som syns på kyrkporten mot Vårvädersgatan. Verksamheten hade fram tills dess bedrivits i förhyrda lokaler i ett par av de nybyggda bostadshusen.

Byggnaden ritades i så kallad brutalisktisk stil av arkitekten Johannes Olivegren, som ritat flera kyrkor i Göteborgsområdet, men även kyrkor i Stockholm, Eskilstuna och Helsingborg. Kyrkans byggnadskonstruktion och materialsammansättning var för tiden mycket avancerad. Byggnadsnämnden ansåg utformningen som så komplicerad att de framförde en rad invändningar och reservationer i samband med bygglovshanteringen, vilket gjorde att bygglovsärendet kunde avgöras först i högre instans.

Först planerades en småkyrka, men då församlingen bildades fick den ställningen av församlingskyrka.

Själva kyrksalen är på ett avlångt, rektangulärt plan och omges med servicefunktioner och församlingshem.

Ett nio meter högt mosaikfönster i glas i koret, skapades av det gifta konstnärsparet Ralph Bergholtz och Randi Fischer, som arkitekten Olivegren vid flera tillfällen samarbetade, bland annat vid utsmyckningen av Uppenbarelsekyrkan i Midsommarkransen i Stockholm och Solbergskyrkan i Grums.