kyrkor i Göteborgs stift
guider producerade av Kyrkoguiden
lista / karta Göteborgs kommun

kyrkor
Göteborgs stift
lista

Björkekärrs kyrka

Björkekärrs kyrka invigdes på pingstdagen den 25 maj 1958 av biskop Bo Giertz. Kyrkan ritades av arkitekten Johannes Olivegren, efter att han ett par år tidigare vunnit en stor småkyrkobyggnadstävling med hundratalet deltagare, anordnad av Göteborgs Småkyrkostiftelse. Dess idé var att det på varje ort borde byggas en småkyrka istället för en stor centralt placerad kyrka.

Ordet små i begreppet "småkyrka" handlar om att kyrkan både var avsedd att betjäna en mindre del av församlingen och att den av naturliga skäl - som uppförd för frivilligt insamlade medel - och därför kom att bli en mindre byggnad. Under den stora uppbyggnadsfasen av småkyrkorna i början av andra hälften av 1900-talet uppstod ett tjugotal lokala stiftelser som anknöts till Göteborgs Småkyrkostiftelse.

I mitten av 1950-talet startade församlingsarbetet i en källarvåningen på Lådspikaregatan, och med den första gudstjänsten där söndagen den Helige Mikaels dag 1955 börjar Björkekärrs kyrkohistoria.

Kyrkan stod färdig på senvåren 1958 i sin första etapp, och redan under byggnadsåret var hela kostnaden - 240.000 kronor, - helt betald med på frivillig väg insamlade medel.

Björkekärrs kyrka byggdes senare till 1972 och 2001.

Församlingen var först ett distrikt i Härlanda församling, men blev egen församling 1992 och eget pastorat 2000.
Den konstnärliga utsmyckningen uppdrogs åt glaskonstnären Ralph Bergholtz i Nyhamnsläge, som i ett flertal fall samarbetade med arkitekten Olivegren om utformningen av kyrkor runt om i Sverige.