kyrkor i Göteborgs stift
guider producerade av Kyrkoguiden
lista / karta Göteborgs kommun

kyrkor
Göteborgs stift
lista

Brännö kyrka

Under 1900-talets början var det så få invånare på ön att det inte alls var aktuellt att bekosta en kyrka med allmänna medel. År 1936 startade därför ett tjugotal kvinnor en syförening på Brännö, för att på frivillig väg bekosta en kyrka, och redan på 1940-talet hade man samlat in tillräckligt med pengar för kyrkobygget, men dröjsmål och byggnadsstopp sköt planerna på framtiden.

År 1954 fick man byggnadstillstånd för en kyrka på Brännö. Kommunen skänkte den gamla skoltomten, belägen intill Brännö kyrkogård, till kyrkbygget.

Kyrkan som ritades av Göteborgs-arkitekten Olov Geggen kunde invigdes i november samma år av biskop Bo Giertz.

Men lite hade man slarvat med bygget. Den vitmenade järnstång som löper tvärs genom kyrkan, från långsida till långsida, är till för att stödja taket som höll på att falla in redan medan kyrkan byggdes."

Altarväggens enda prydnad är ett fönster med röd båge. Fönstermotivet passar bra i Brännö kyrka: två människor som räcker varandra händerna genom ett kors mot ett blått fält.

Klockstapeln, även den uppförd 1954, bekostades genom en insamling som initierats av Brännö Kyrkogårdsförening. Den första klockan var inlånad från Norum utanför Stenungsund och daterades till 1500-talet eller äldre, men har senare bytts mot en bojklocka från 1883, inlånad från Sjöfartsstyrelsen.
Den första klockan finns nu sannolikt åter i Norums kyrka.

Kyrkans orgel tillkom under 1990-talet, och ersatte då en elorgel.

Ritningar godkändes också för en enkel sommarbostad åt "en prästman". Den var tänkt att uppföras vid koret, men kom aldrig till genomförande.

På kyrkogården vilar sångaren Lasse Dahlqvist som skrivit text och musik till över tusen visor, många med motiv från Göteborg och Bohuslän. En av de mest kända är förmodligen De Är Dans På Brännö Brygga, som han komponerade 1941. Och även om han föddes i Örgryte och växte upp på Lidingö i Stockholm, så vistades han ofta som liten på sin morfars gård här på Brännö.