kyrkor i Göteborgs stift
guider producerade av Kyrkoguiden
lista / karta Göteborgs kommun

kyrkor
Göteborgs stift
lista

Bäckebols kyrksal

Bäckebols kyrksal som ligger i en av byggnaderna vid Selma Lagerlöfs torg, invigdes Trettondedag jul 1971. Fram till 1995 fungerade Bäckebol som distriktskyrka till Backa församling, för att därefter ha egen församlingsstatus. Från 2010 är Bäckebol åter del av en gemensam församlingsenhet tillsammans med kyrkorna i stadsdelen Backa. 

Tanken från början var att kyrksalen skulle vara ett provisorium. Det fanns planer på kyrka! En tomt fanns angiven, men med tiden rann planerna på en permanent kyrkobyggnad ut i sanden.

Kyrksalen ligger i en fastighet som ägs Familjebostäder. Ovanför ligger ett äldreboende, och i byggnaden finns serviceinrättning.

Kyrksalen har genomgått förändringar. I början av 1990-talet ändrades kyrkorummets orientering, från att tidigare varit vänd åt öster. Rummet är nu orienterat åt väster.
Man har också låtit byta ut den tidigare lysrörsbelysningen mot punktbelysning, och från att kyrksalen tidigare gått i en mörk ton, med mörkgrön matta, ljusgröna väggar och orange tak är hela miljön nu ljusare.

Kyrksalens fondvägg utmärks särskilt av en metallskulptur med motiv ur evangelieberättelserna om Jesu liv. Här finns livets träd, lärljungarna på fiskafänge och korsfästelsen på Golgata. På skulpturen står bokstäverna INRI - som är en förkortning för det latinska Iesus Nazarenus, rex Iudaeorum, som i svensk översättning betyder "Jesus från Nasaret, judarnas konung", en inskription som sattes på Jesu kors för att tala om vad han var anklagad för.