kyrkor i Göteborgs stift
guider producerade av Kyrkoguiden
lista / karta Göteborgs kommun

kyrkor
Göteborgs stift
lista

Donsö kyrka

Det som i dag är Donsö kyrka byggdes 1932 som begravningskapell, och uppfördes efter ritningar av Göteborgsarkitekten Gustaf Ljungman på uppdrag av Donsö kapellstiftelse.

Byggnaden var ursprungligen inte avsedd att användas som predikolokal, men togs i bruk som gudstjänstkapell år 1943. Det fanns redan tidigt starka önskemål om att bygga om kapellet till kyrka, eftersom kapellet bara hade tre meters takhöjd och sittplatserna inte räckte till vid högmässogudstjänster. Donsö hade vid denna tid den största befolkningen i ögruppen.

Öns första egna präst kom 1948, och året efter uppfördes prästgården för frivilliga medel. Därefter inleddes planering och insamling av medel för att finansiera en större ombyggnad av kyrkan.

Renoveringsarbeten inleddes under hösten 1954, och arbetet genomfördes till stor del med hjälp av frivilliga dagsverken. Ombyggnadsarkitekt var Valdemar Bäckman, och byggmästaren John Larsson kom från Donsö. När kapellet då byggdes om till kyrka höjdes det sju meter höga tornet till arton meter och fick en kopparklädd tornspira. Samtidigt byggdes ett tresidigt kor och en sakristia.

Återinvigningen skedde redan den 30 januari 1955.

Vid kyrkans invigning stod ett harmonium på orgelläktaren, men trotts att medel till inköp av en orgel redan donerats dröjde det till år 1973 innan kyrkan fick en orgel tillverkad av Magnussons orgelbyggeri.

Kyrkogården som alltså till att börja med bara var begravningsplats har haft klockstapel sedan den anlades för koleraoffer på 1830-talet.

Men sedan ombyggnaden på 1950-talet har Donsö kyrka både klocktorn och klockstapel, men klockan från 1835 har flyttats till kyrkan. En liten utbyggnad i väster tillkom på 1970-talet, för att stapel skall kunna användas som bisättningsrum.

På en gräskulle invid kyrkans entré står ett minnesmonument över Donsö-bor som omkommit till havs. alltifrån 1900-talets början. I vissa fall rör det sig om hela besättningar.