kyrkor i Göteborgs stift
guider producerade av Kyrkoguiden
lista / karta Göteborgs kommun

kyrkor
Göteborgs stift
lista

Furåsens kyrka

Furåsens kyrka är Sveriges första så kallade vandringskyrka och tillverkades av Oresjö Fabriker i Anneberg i Småland efter ritningar av arkitekten Torsten Hansson. Ursprungligen uppfördes kyrkan i mitten av 1960-talet i Brunnsbo i Backa församling på Hisingen.

Första spadtaget till grunden för den nya kyrkan togs den 8 oktober 1971, och kyrkan invigdes den 23 april året efter av domprost Per-Olof Sjögren.

I och med flyttningen till Furåsen förlängdes kyrkan med en modul på tre meter och rymmer cirka 150 personer.

Den ursprungliga klockstapeln lämnades dock kvar i Brunnsbo, och den fristående stapel som idag tillhör kyrkan uppfördes i samband med att kyrkan invigdes. I stapeln finns en klocka som är deponerad av Sjöfartsverket, och som tidigare tillhört Svinbådans fyrskepp, som var stationerad utanför Viken i Skåne.

Textilierna samt altartavlan utfördes av dåvarande Christina Westmans ateljé.

Altartavlan är utförd i spetskypert, gåsöga i röllakan och gobelängteknik. Den föreställer "Tron, hoppet och kärleken". Altarskåpet kan stängas under passionstiden och har då som motiv en stiliserad törnekrona och fem röda rosor, "Jesu fem sår”.

Furåsens kyrka är den enda vandringskyrka inom Svenska kyrkan som finns kvar i Göteborgs kommun.