kyrkor i Göteborgs stift
guider producerade av Kyrkoguiden
lista / karta Göteborgs kommun

kyrkor
Göteborgs stift
lista

Grevegårdens kyrka

Den första kyrkan på platsen var en så kallad vandringskyrka, som flyttades hit från Tynnereds kyrkplats i mitten av 1970-talet. Denna kyrka var ritad av Torsten Hansson och Per Persson, och tillverkades av Oresjö Sektionshus AB.

När den nuvarande kyrkan byggdes monterades vandringskyrkan ner. Den skänktes till den Syrisk-Ortodoxa församlingen i Tynnered och flyttades till Smyckeparken i Tynnered och heter nu mer "S:t Gabriels ortodoxa kyrka”

I mitten av 1980-talet började man planera för en ny permanent kyrkobyggnad, eftersom vandringskyrkan var ganska liten, och inte hade några extra utrymmen. Stora delar av vardagsarbetet skedde i förhyrda lokaler i de angränsande hyreshusen.

Den nuvarande kyrka uppfördes 1992 efter ritningar av kyrkoarkitekten Rolf Bergh, som bland annat ledde restaureringen av Mariestads domkyrka, som för övrigt är en av endast två kyrkor i landet som har epitetet domkyrka, utan att vara huvudkyrka i något stift. Den andra är Kalmar domkyrka. Rolf Bergh har även ritat en rad med kyrkor över hela landet.

Den 30 augusti 1992 invigdes kyrkan av av biskop Lars Eckerdal. Och byggnaden inrymmer förutom kyrkorum, församlingssal, samlingsrum och kontor även förskola.

I kyrkan finns en glasmosaik av konstnärinnan Brita Reich-Eriksson, utförd i samarbete med N.P. Ringström AB Glasmästeri i Stockholm.

I kyrkorummet finns sju ikoner, Tre av dessa "Kristusansikte", "Maria med barnet" och "Petrus" är målade av komminister Bo Glans. De övriga fyra ikoner föreställer evangelisterna.

Den klockstapeln som står invid kyrkan tillhörde ursprungligen den tidigare vandringskyrkan.