kyrkor i Göteborgs stift
guider producerade av Kyrkoguiden
lista / karta Göteborgs kommun

kyrkor
Göteborgs stift
lista

Mikaelskyrkan

Mikaelskyrkan i sandfärgat tegel har ritats av den Danskfödde arkitekt Bent Jörgen Jörgensen som var bosatt i Växjö, och som även bland annat ritat Utvandrarnas Hus i hemstaden.
Han var en av fyra danska arkitekter, utbildade vid Det Konglige Akademi for de Skønne Kunster i Köpenhamn, som flyttade till Växjö och som sedan var verksamma där nästan hela sitt yrkesverksamma liv.

Kyrkan är byggd i tre etage och inrymmer förutom kyrksal även församlingshem och förskola. Kyrkan som invigdes 1976, byggdes i samband med att norra Askim expanderade kraftigt.

Kyrkan byggdes vid en gammal kyrkogård där även den gamla Askims kyrka låg tills den brann den 12 november 1876, mitt under pågående gudstjänst, exakt 100 år innan den nya kyrkan stod klar. Kyrkan återuppförde direkt efter branden fick en mer central placering, och blev den kyrka vi idag kallar Askims kyrka.   

Platsen där Mikaelskyrkan idag ligger har varit kyrkplats länge. Redan under 1200-talet låg det som då var Askims församlings enda kyrka, innanför det som idag är Mikaelskyrkans kyrkogårdsmurar. Man kan fortfarande se resterna av 1200-tals kyrkan i form av mittgångsstenar på kyrkogården. På den äldsta delen av kyrkogården finns bland annat en gravhäll med nästan utplånad skrift, kallad kapargraven. I den lär ligga en kaparkapten som var i Gathenhielms tjänst.

Mikaelskyrkan har gjort sig känd som en konstinspirerad kyrka. Minst en gång om året ställer konstnärer från Askim ut sina verk här. En del av målningarna är i församlingens ägo.

Dopfunten i marmor är smyckad med tre fiskar.