kyrkor i Göteborgs stift
guider producerade av Kyrkoguiden
lista / karta Göteborgs kommun

kyrkor
Göteborgs stift
lista

Rödbo kyrka

Rödbo kyrka började som begravningskapell. Ritningarna till en gravkapell på den då nya begravningsplatsen i Rödbo utarbetades under andra hälften av 1920-talet av arkitekt Gustaf Ljungman i Göteborg. I samband med att kyrkogården anlades hade man låtit spara en liten grandunge, eventuellt med tanke på ett kommande gravkapell, och denna plats togs nu i bruk. Ritningarna förenklades ganska mycket innan byggnationen inleddes, bland annat minskades byggnadens volym. Dessutom slopades orgelläktare, predikstol och sakristia.

Kapellet uppfördes år 1929 och bekostades med frivilliga medel. Kapellet renoverades sedan i början av 1950-talet och mitten av 1970-talet. Strax innan den denna sista renovering hölls den första vanliga gudstjänsten i kapellet. Det var på nyårsdagen 1974. Därefter renoverades alltså det ursprungliga begravningskapellet och återinvigdes den 28 september samma år, nu istället som församlingskyrka och kallas sedan dess Rödbo kyrka.

Predikstol, altarring och dopfunt kommer från Bergsjöns vandringskyrkan. Och golvuret liksom votivskeppet har tidigare varit placerade i kapellet på Lillhagens sjukhus.

Kyrkorgeln är byggd 1977 av Grönvalls orgelbyggeri i Lilla Edet.

Kyrkklockan som hänger i det låga tornet invigdes Annandag Pingst 1959 och är gjuten av Bergholtz klockgjuteri. Det är en av bara två klockgjuterier i Sverige, och kan i bland skapa förvirring. I bland uppges att klockgjuteriet ligger i Stockholm och i bland i Sigtuna. Båda stämmer, för Bergholtz startade sin verksamhet i Stockholm i mitten av 1800-talet, men flyttade på 1950-talet verksamheten till Sigtuna.