kyrkor i Göteborgs stift
guider producerade av Kyrkoguiden
lista / karta Göteborgs kommun

kyrkor
Göteborgs stift
lista

Säve kyrka

Säve kyrka nämns första gången i biskop Eysteins jordebok från 1388, där anges att kyrkan var helgad åt Sankt Olof. I Säve finns också en källa helgad åt Sankt Olof.
Vi vet att invigningen skedde den 2 november, men inte vilket år. Troligen skedde det redan någon gång i början av 1200-talet.

Kyrkan har dock byggts om och förändrats genom seklerna, men en betydande del av den ursprungliga medeltidskyrkan finns ännu i långhusets västra parti. Det ursprungliga äldsta koret var sannolikt smalare än långhuset. I ett murmästarekontrakt från 1700-talets första hälft uppges koret vara "mörkt, trångt, förfallet".
Vid de arbeten om därpå följde förlängdes långhuset mot öster och korpartiet fick sin nuvarande form. Koret grundförstärktes och murades dock om i början av förra seklet.
Västtornet byggdes i mitten av 1700-talet, och sakristian i norr tillbyggdes 1934 efter ritningar av arkitekt Axel Forssén. Tidigare hade man använt en vrå mellan altaruppsatsen och östra korväggen som sakristieutrymme, och under gudstjänst hade man bara hängt för ett rött förhänge.

Målningarna i taken med motiv från både gamla och nya testamentet är skapade av två konstnärer. Tunnvalvet i långhuset är slaget 1696, och målades 1704 av Christian von Schönfeldt, som också målade predikstolen, samt de åtta spegelfält som senare i mitten av 1800-talet monterats på läktaren i väster, efter att tidigare suttit på en äldre läktare som rivits.
Övriga målningar på den nuvarande läktaren är skapade av Johan Ross den äldre, som på 1730-talet också målade hjälmvalvet i koret, som slogs i slutet av 1720-talet. Johan Ross var en målarmäster från Nordtyskland, som i 20-års åldern flyttade till Göteborg.

Altaruppsatsen från 1670-talet i praktfull barock är ett mästerverk av Hans Swant. Även predikstolen med sitt ljudtak är i barock.

Bänkinredningen är från 1902 och ritad av arkitekten Erik Lallerstedt, men ombyggdes vid en restaurering på 1930-talet

De två glasmålningarna i koret är komponerade av Reinhold Callmander.

Ett omfattande restaureringsarbete av kyrkan slutfördes 1984, och den 21 december 1984 förrättade biskop Bertil Gärtner återinvigning av Säve kyrka.