kyrkor i Göteborgs stift
guider producerade av Kyrkoguiden
lista / karta Göteborgs kommun

kyrkor
Göteborgs stift
lista

Utby kyrka

Utby kyrka är inte alls så gammal som man kan tro vid första anblicken, men det är inte den första kyrkan på orten. Redan på medeltiden var Utby med byn Kviberg en egen församling i Örgryte pastorat. I samband med att Nya Lödöse på 1470-talet fick stadsrättigheter, omnämns Utby socken. Men den medeltida kyrkan ha förstörts år 1566 då danska trupper under ledning av Daniel Rantzau härjade i trakten.

Den nuvarande kyrkan som är byggd av sten som är bruten på platsen, tillkom i samband med att villasamhället Utbynäs byggdes och ritades av arkitekt Arvid Bjerke. Förutom att också ha skapat bland annat Göteborgs konstmuseum och kosthall var Bjerke också under några år på 1920-talet VD för Electrolux AB.
Arvid Bjerke var brorson till Anders Mattson, vars maka Hulda kom med initiativet till kyrkbygget.

Bygget inleddes genom att biskop Edvard Rhode lade ner en kopparlåda innehållande ett pergament med uppgifter om kyrkans tillkomsthistoria.
1920 stod kyrkan färdig att tas i bruk men först tre år senare kunde den invigas, och det var biskop Rhode som också förrättade invigningen på Palmsöndagen den 15 april 1923. Inför invigningen försåg Hulda Mattsson kyrkan med egenhändigt tillverkade textilier.

Takteglet till den nuvarande kyrkan hämtades från taket på ett gammalt tegelbruk nere vid Säveån, varigenom, skrev en tidning ”man gratis fått en alldeles öfverdådig patina”.

Kyrkans inre präglas av konstnären John Stens vackra målningar i taket och på triumfbågen. Hans målningar som tillkom kring nyåret 1919 är besläktade med dalmålning.
På norra sidan av kyrkans tunnvalv ser vi Julens händelser, med Maria och Jesusbarnet i blickfånget. På södra sidan finner vi Långfredagens försoningsverk, med Jesus på korset.
På triumfbågen ser vi övergången från det synligas till det osynligas värld. Som medhjälpare vid målningsarbetet hade John Sten Broche Blückert, som åter anlitades 1952 för att renovera det invändiga måleriet.

Den träsnidade altaruppsatsen består av den uppståndne Jesus, omgiven av sina 12 apostlar.

Trettondag jul 2003 invigdes en ny läktarorgel tillverkad av Tostareds orgelfabrik.

Utby kyrka är en populär vigselkyrka.