kyrkor i Göteborgs stift
guider producerade av Kyrkoguiden
lista / karta Göteborgs kommun

kyrkor
Göteborgs stift
lista

Vrångö kyrka

Vrångö kyrka ligger på den sydligaste av de åretruntbebodda öarna i Göteborgs södra skärgård, med ungefär 400 bofasta åretrunt invånare.

Kyrkan med församlingshem uppfördes 1961 efter ritningar av arkitekten Carl-Anders Hernek från Uddevalla, och invigdes i oktober samma år av domprost Conny Edlund och kontraktsprosten i Västra Frölunda församling Hugo Eckerdal, som var far till Göteborgsbiskoparna Per och Lars Eckerdal.

Kyrkan är byggd av prefabricerade byggnadsdelar på den gamla skoltomten och är bekostad med insamlade medel.
Det berättas att öns kvinnor slet och drog byggmaterialet till platsen utan vare sig bilar eller traktorer.

På tomtens högsta punkt står en klockstapel i trä. Kyrkklockan har deponerats av Lotsverket och fanns tidigare på Sydostbrottens fyrskepp i Norra Kvarken.