kyrkor i Göteborgs stift
guider producerade av Kyrkoguiden
lista / karta Tranemo kommun

kyrkor
Göteborgs stift
lista

Dalstorps kyrka

När Dalstorps kyrka byggdes på 1960-talet var det som ersättning för en kyrka som hade uppförts på 1800-talet, men som drabbats av brand 1962. Den tidigare kyrkan hade i sin tur ersatt en medeltidskyrka, som låg en bit bort.

Den nuvarande uppfördes efter ritningar av den danskfödde arkitekten Bernt Jörgen Jörgensson, som även bland annat ritat Utvandrarnas hus i Växjö. Han var en av fyra danska arkitekter, utbildade vid Det Konglige Akademi for de Skønne Kunster i Köpenhamn, som flyttade till Växjö och som sedan var verksamma där nästan hela sitt yrkesverksamma liv.
Kyrkan byggdes av AB Armerad Beting i Jönköping och kostade 1.750.000 kronor.

Altartavlan som är gjuten i brons är skapad av konstnären Jörgen Martinsson från Lidingö, och visar den gudomliga kärlekens väg in i världen, genom Jesusbarnet, förnedringen, upphöjelsen på korset, försoningen och så slutligen Petrus upprättelse.

Predikstolen som är en gåva från en anonym givare, är liksom dopfunten av vitmålats tegel. Dopfunten som står på en bas av svart granit skänktes av byggföretaget. Altarbordet av granit är en gåva från systerförsamlingarna i pastoratet.

Kyrkans första orgel byggdes 1966 av Hermann Eule Orgelbauanstalt i Östtyskland. Men den nuvarande kom på plats 1990, är tillverkad av Västbo Orgelbyggeri och har en orgelfasad som är ritad av kyrkans arkitekt.

De tre kyrkklockorna är gjutna hos M & E Ohlssons klockgjuteri i Ystad. I storklockan ingår 750 kilo malm som som kunde tillvaratas från de gamla klockorna. I storklockan ingår även malm från en medeltida klocka som enligt traditionen kallades Karin, och därför fick den nya storklockan inskriptionen: ”Karin är mitt namn”.