kyrkor i Göteborgs stift
guider producerade av Kyrkoguiden
lista / karta Tranemo kommun

kyrkor
Göteborgs stift
lista

Månstads kyrka

På den nuvarande kyrkplatsen där Månstads kyrka ligger fanns det redan på 1200-talet en träkyrka. När denna brann ner på 1400-talet uppfördes den nuvarande stenkyrkan.

Kyrkan har sedan bytts om och till flera gånger. I början av 1830-talet fick kyrkan ett tresidigt kor samtidigt som långhuset förlängdes åt öster. Även en sakristia vidbyggdes i norr och ett tidigare plant träinnertak ombyggdes till tunnvalv.

I slutet av 1800-talet ersattes ett äldre vapenhus med det nuvarande i trä.
Kyrkan har även restaurerats vid tre tillfällen under 1900-talet.
Bland annat renoverades altaruppsatsen och predikstolen på 1930-talet av snickarmästare J L Oscarsson från Tranemo efter Chalmersprofessorn Melchior Wernstedts ritningar. Predikstolen som man köpt från Nittorps gamla kyrka för 8 kronor, återfick då snidade träskulpturer från 1600-talet.

Basunängeln från 1700-talet som under en tid varit i privat ägo återuppsattes också i kortaket, under dopfunten i sandsten från 1200-talet.

Ovanför altaret finns ett triumfkrucifix från 1300-talet.

I klockstapeln som byggdes 1908 hänger två klockor varav den ena är från medeltiden och den andra från 1947.