kyrkor i Göteborgs stift
guider producerade av Kyrkoguiden
lista / karta Göteborgs kommun

kyrkor
Göteborgs stift
lista

Sankt Markus & Sankt Lukas kapell

Den nya delen av Västra kyrkogården domineras av den stora byggnaden från mitten av 1960-talet som innehåller det tidigare krematoriet, som togs ur bruk år 2000 när det nya krematoriet på Kviberg stod klart, samt de båda kapellen St Lukas och St Markus.

De båda kapellen, liksom krematoriebyggnaden är ritade av arkitekten Sven Brolid, som förutom att ha lett renoveringen av många kyrkobyggnader även ritat flera bostadsområden i Göteborg.

Den norra delen är Sankt Markus och Sankt Lukas den södra.
Båda entréerna är vända österut och ingår i en fönstervägg med höga och smala fönster så att man utifrån kan se hela det invändiga entrérummet. Entrépartierna är länkade till varsin hög och kraftig byggnadskropp som inrymmer bisättningsrum.

Interiören följer exteriörens formspråk med enkla, rena ytor. På Sankt Markus altarvägg finns en mosaikutsmyckning av konstnären Waldermar Lorentzon, som ingick i den kända Halmstadgruppen. Utsmyckningen hänvisar till Uppenbarelseboken 2:10 ”Var trogen intill döden så skall jag giva dig livets krona”.
På Sankt Lukas altarvägg kan man se en skulptur utförd av Bengt Inge Lundqvist med motivet Jesus stillar stormen.