kyrkor i Göteborgs stift
guider producerade av Kyrkoguiden
lista / karta Göteborgs kommun

kyrkor
Göteborgs stift
lista

Fridhems kapell

Fridhems kapell invigdes 1982 av biskopen Bertil Gärtner. Kyrkogården hade invigts redan 1968, men fram till att det nuvarande kapellet stod färdigt hade en vandringskyrka fått tjäna som ett provisoriskt kapell på kyrkogården.

Kapellet har 72 sittplatser och är ritat av arkitekt Björn Christiansen.

Kapellets båda salar har vävnader med anknytning till Psaltaren 23.

I den stora salen finns Gerd Ekdahls väv "Hans gröna ängar”, vers 2: "Han låter mig vila på gröna ängar”.

I den lilla salen finns en vävnad av Märta Afzelius: "Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag intet ont, ty du är med mig”.

På kyrkogården ligger sedan 1985 Göteborgs största minneslund med en yta på två hektar.