kyrkor i Göteborgs stift
guider producerade av Kyrkoguiden
lista / karta Göteborgs kommun

kyrkor
Göteborgs stift
lista

Mariakyrkan Hammarkullen

1970 tog Missionskyrkan, nuvarande Equmeniakyrkan i Storgöteborg initiativ till att en församling bildades i Hammarkullen som då var under uppbyggnad. Till att börja med höll man till i en Vandringskyrka på Bredfjällsgatan 1, men församlingen började snart planera för en permanent kyrkobyggnad intill vandringskyrkan.

Kyrkan som fick namnet Tomaskyrkan ritades av arkitekt Arne Löveryd och invigdes 1974.

Ungefär samtidigt startade också Angereds församling verksamhet i området och församlingen byggde Hammarkullens kyrka som ritades av arkitekt Torsten Hansson och som invigdes i september 1972.

De båda församlingarna har haft ett gott samarbete genom åren och under senare år har samarbetet intensifierats.

Med sjunkande medlemsantal beslutade församlingarna att bilda en samarbetskyrka i tidigare Tomaskyrkans lokaler.

Den nya kyrkan invigdes den 11 september 2011 och fick då namnet Mariakyrkan.

Lokalerna har renoverats och kyrkorummet fått ett delvis annorlunda utseende.

De båda kyrkornas inredning har tagits till vara och i kyrkorummet som svängts finns numera altardekorationen från Hammarkullens kyrka kompletterad med ett stort träkors som fanns i Tomaskyrkan.

Orgeln har hämtats från Hammarkullens kyrka och byggts om så att den också innehåller två stämmor från Tomaskyrkans orgel.

Altarbordet kommer från Hammarkullens kyrka och dopfunten från Tomaskyrkan. Mariakyrkan har även en dopgrav för nedsänkning vid dop av vuxna.

I direkt anslutning till kyrkorummet finns ett kapell med flera ikoner där kommuniteten Oikos bland annat ansvarar för Mariakyrkans veckomässa.

Mariakyrkan fick under våren 2014 en klockstapel ritad av arkitekt Peter Erséus och byggd av församlingens ideella medarbetare. Klockan kommer från den nedlagda Hammarkullens kyrkas klockstapel.
Det enkla korset på klockstapeln är av ortodox typ med fyra armar.