kyrkor i Göteborgs stift
guider producerade av Kyrkoguiden
lista / karta Strömstads kommun

kyrkor
Göteborgs stift
lista

Strömstads kyrka

Strömstads första kyrka var en träkyrka, byggd på 1600-talet och som låg närmare vattnet. På den plats där Strömstads kyrka ligger idag låg tidigare en stenkyrka från mitten av 1700-talet. Den kyrkan saknade torn. Istället hade man redan i början av seklet byggt om en väderkvarn till klocktorn.

Efter att kyrkan eldhärjades i augusti 1816 byggdes den nuvarande kyrkan efter ritningar av arkitekten Jacob Wilhelm Gerss, som främst är känd för att ha tecknat av interiörer, särskilt av kyrkor och äldre kyrkoruiner. Han hade studerat under Louis Jean Deprez och även varit biträde åt Olof Tempelman.

I tornet som byggdes några år efter att själva kyrkan stod färdig, hänger två kyrkklockor med inskriptioner. Klockorna göts 1832 och 1905.

Under 1900-talet har man gjort två renoveringar som format den nuvarande interiören. En större renovering skedde 1925 under ledning av Axel Forssén, då bland annat koret fick sin nuvarande placering av altare när avbalkningen till sakristian togs bort, och då målningsfrisen i taket skapades av Göteborgskonstnären Gunnar Erik Ström, som kanske är mest känd för att blanda annat dekorerat flera biografer i Göteborg. Som exempel takmålningarna på nedlagda biografen Palladium. Han gjorde också dekorationer på Svenska Amerika Linjens m/s Kungsholmen och m/s Stockholm.

1925 avlägsnades också det dekorativa måleri som täckte både väggar och tak, och som var tidstypiskt för tiden kring sekelskiftet 1900.

Axel Forssén ritade även den dopfunt av grå granit som finns i korets södra del, och som består av en åttakantig låg cuppa med rundad undersida. Funten är huggen 1925 av Karl Sundberg.

1973 skedde de senaste större förändringarna med bland annat nytt golv och utrymmen under läktaren.