kyrkoguider
Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Tanums kommun

Svenneby gamla kyrka
Källor:
Webb: Kville pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Ödekyrkan i Svenneby”. Börje Sandelin & Artur Nilsson 1962.

Gps: 58.4997, 11.3241

Stacks Image 262024