kyrkor i Göteborgs stift
guider producerade av Kyrkoguiden
lista / karta Sotenäs kommun

kyrkor
Göteborgs stift
lista

Hunnebostrands kyrka

Grunden till Hunnebostrands kyrka lades sommaren 1910, och kyrkan färdigställdes året efter. Arkitekt var Sigfrid Eriksson, som senare skulle göra sig känd för att bland annat rita Masthuggskyrkan i Göteborg.

Ursprungligen var dock kyrkan då inte målad med oljefärg, vilket var det vanliga, utan med vanlig rödfärg.
Dessutom skilde sig kyrkan från de flesta andra genom att inte ha någon mittgång. Kyrkbänkarna nåddes istället via sidoskeppen.

Kyrkans arkitekt Sigfrid Eriksson svarade också för ritningarna när kyrkan renoverades i mitten av 1930-talet, och då ändrades bänkarna så det skapades en mittgång. Vid en renovering 1968 kom de nuvarande bänkarna på plats.

1986 uppfördes ett församlingshem på den nordvästra sidan av kyrkan.

På motsatta sidan, i den sydvästra delen finns en dopplats med en stor målning där Jesu dop skildras.
Målningen är utförd1951 av konstnärinnan Saga Walli. Hon var född i Tjeckien av svenska föräldrar och blev med tiden inte bara konstnär utan jobbade också som pedagog.
Saga Walli har också utfört två målningar som finns på korväggen. Målningen norr om altaret visar Uppståndelsen, och målningen söder om altaret skildrar Jesu liknelse om sådden.

Norr om koret finns predikstolen emedan själva koret ligger ett stycke högre än det övriga kyrkorummet.

De båda klockor som finns i takryttaren är gjutna av Bergholtz klockgjuteri.