kyrkor i Göteborgs stift
guider producerade av Kyrkoguiden
lista / karta Tanums kommun

kyrkor
Göteborgs stift
lista

Fjällbacka kyrka

Fjällbacka kyrka har sin ursprung i att Kville församling på 1880-talet begärde att få uppföra en kyrka av trä i Fjällbacka. Men både domkapitlet och länsstyrelsen avstrykte ansökan om en träkyrka med motiveringen att det inte skulle bli billigt med en träbyggnad i denna skogslösa trakt, och ansåg att man därför lika gärna kunde bygga en kyrka i sten.

Det blev Göteborgsarkitekten Adrian Peterson som fick i uppdrag att rita kyrkan. Han har ritat nästan 40 kyrkor runt om i landet, men även många profana byggnader i mestadels Göteborg.

Kyrkan stod färdig 1892, och är byggd i röd Bohusgranit som är bruten på platsen,.

År 1928 genomgick kyrkan en stor renovering. Invändigt knackades putsen på väggarna bort, varefter de putsades om. Den grå färgen dominerade sedan kyrkorummet, ända fram till 1990 då kyrkan renoverades på nytt. Man lät då ta fram de ursprungliga färgerna.

Fjällbacka kyrka har fått många gåvor från församlingsbor under årens lopp. Bland annat är de vackra ljuskronorna i taket exempel på sådana gåvor.

Orgeln är byggd av Tostareds kyrkorgelfabrik, söder om Borås och är en rekonstruktion av kyrkans första orgel, som byggdes 1892 av Johannes Magnusson i Göteborg. När denna fösta orgel revs 1955 bevarades dock fasaden och en stor del av pipverket. Den nuvarande orgeln har kopierats efter bevarade Magnussonorglar från samma tid, exempelvis orgeln i Lur.

Nordost om kyrkan, omedelbart nedanför kyrkberget, ligger kyrkogården som invigdes 1907 och utvidgades 1970.

På kyrkogården finns en gravsten från första världskriget, som restes för de tyska soldater som flutit i land under och efter kriget. Denna gravsten inspirerade författarinnan Camilla Läckberg att skriva deckaren Tyskungen.

Utanför kyrkporten finns också ett konstverk - Pålarne - som är skapat av två av Bohusläns mest kända konstnärer, Arne Isacsson och Pål Svensson. Den senare har också tillverkat de sex stenbänkar som omgärdar skulpturen. Graniten i bänkarna kommer från samma stenbrott som stenen i skulpturen.

Både bänkarna och den nya kyrktrappan har finansierats genom bidrag från Fjällbackabor.