kyrkor i Göteborgs stift
guider producerade av Kyrkoguiden
lista / karta Orust kommun

kyrkor
Göteborgs stift
lista

Nösunds kapell

Mot slutet av 1800-talet diskuterades om möjligheten att låta bygga en kyrka på Nösund, eftersom det tog en halv dag att ta sig till och från Tegneby kyrka, och var en besvärlig väg, speciellt under den mörka årstiden.
Tanken på ett kapellbygge på Nösund föll dock i glömska, men så 1909 inträffade något som gjorde att man på nytt tog tag i frågan. Så kallade vinkelpredikanter tillhörande sekter med lätt baptistisk anknytning började uppträda i Nösundstrakten, och predikade en från schartauansk sida ”falsk” lära.
I kyrkorådet diskuterades möjligheterna att med lagens hjälp få bort baptisterna, men därifrån kunde man inte få någon hjälp. I stället började pastorn i församlingen varje söndag hålla bibelförklaringar i skolsalen i det ”hotade” området. Det var ett lyckat grepp som samlade många åhörare, och som en följd av detta fanns det inga besökare kvar till baptisternas förkunnelse, som därmed upphörde.

Eftersom behovet av en kyrkolokal var helt uppenbar beslutade man sig 1911 för att bygga ett kapell på Nösund. Kapellet ritades av Axel Johansson från Nösund, och i april 1912 kunde bygget starta. Redan den 12 september samma år invigdes kapellet av biskopen i Göteborgs stift Edvard Rohde.

Under första delen av förra seklet var kapellet öppet året runt, men till följd av den avtagande kyrksamheten samt stigande uppvärmningskostnaderna är kapellet numera endast öppet sommartid.

Den predikstol som ursprungligen satt i kapellet var från 1638 och hade tidigare stått i Tegneby gamla kyrka, men fördes senare åter dit. Den predikstol som nu finns i Nösunds kapell är en kopia av den gamla från 1600-talet, och tillverkades i slutet av 1930-talet utan kostnad av bröderna Albert och Arvid Isaksson från Lunden.
Dessa båda bröder skapade också dopfunten av trä, liksom offerbordet.

Altartavlan som är från Karl XI:s tid, fanns precis som den tidigare predikstolen ursprungligen i Tegneby gamla kyrka.

Kapellorgeln från 1938 på läktaren är av fabrikatet J. P. Nyström i Karlstad, och kororgeln inköptes 1989 från Flatöns kapell i Morlanda församling.

Klockan i tornet göts 1912 av firma Bergholtz i Stockholm. Efter att ha spruckit togs den ned i december 1995, varefter den göts om hos Olssons klockgjuteri i Ystad. Klockan återinvigdes påskdagen året efter.