kyrkor i Göteborgs stift
guider producerade av Kyrkoguiden
lista / karta Orust kommun

kyrkor
Göteborgs stift
lista

Torps kyrka

Även om Torps kyrka är byggd mellan året 1868 och 71, så har platsen gamla anor. Den nuvarande kyrkan ersatte en äldre medeltida kyrkan från 1300-talet, som revs eftersom den var för liten. Och ännu längre tillbaka var här förmodligen en kultplats. I ett berg helt nära Torps kyrka finns en större grotta som kallas Lundeberga kyrka, efter berget. Legenden berättar att de första kristna höll gudstjänster där. I grottans ena ände finns en stor sten där det sägs att prästen stod och predikade, en sten som därför kallas predikstolen.

Torps kyrka ritades av L Johansson. Huvudingång finns i väster via tornets bottenvåning, och det fanns också ursprungligen ingångar på båda sidor av långhusets mittpartier, även om den norra senare satts igen.

Predikstolen liksom altaruppsatsen som båda tillverkade 1645 fanns tidigare i gamla kyrkan, och kom på plats i den nuvarande kyrkan först 1950.

Mittpartiet i altaruppsatsen utgörs av oljemålningar mellan skulpturer föreställande Moses och Aron. Mellan 1933 och 1950 fungerade en oljemålning av Gerda Höglund som altartavla i den tidigare altaruppsatsen.

Ett krucifix från 1200-talet finns bevarat och är deponerat hos Göteborgs museum, och det kors som finns här i kyrkan är en kopia.

Den åttakantiga dopfunten i nygotisk utformning tillverkades 1920.

Kyrkans huvudorgel byggdes 1885 av Molander & Co, samma år som den stora orgelfasaden i nyklassisistisk stil, ritad av Gustaf Pettersson tillkom. Orgeln har renoverats flera gånger, senast 1987, då den restaurerades till nära originalutförande av Smedmans orgelbyggeri i Lidköping.

Kororgeln som ursprungligen är från 1870-talet installerades i kyrkan 2004. Den har tidigare stått i en metodistkyrka i Falun.

I tornet hänger tre klockor. Den äldsta som är gjuten av Abraham Wetterholtz och försedd med årtalet 1774 är dock sprucken och tagen ur bruk.
Näst äldsta klockan är gjuten 1903 eller 1904 av Beckmans klockgjuteri i Stockholm. Den yngsta klockan är gjuten i Stockholm 1947.