kyrkor i Göteborgs stift
guider producerade av Kyrkoguiden
lista / karta Sotenäs kommun

kyrkor
Göteborgs stift
lista

Hållö kapell

Hösten 2007 bildades Hållö kapellförening gemensamt av föreningen Utpost Hållö, som driver vandrarhemsverksamhet på ön, Smögens församling och Smögens Missionsförsamling.
Kapellföreningen inköpte det så kallade maskinhuset på Hållö av Sjöfartsverket, och det är detta hus som byggdes om till kapell. Byggnaden inrymde bland annat två råoljemotorer som var kopplade till var sin generator och som därmed kunde alstra ström till fyren om den ordinarie strömkällan av någon anledning slogs ut.

Kapellföreningen kom överens med Sjöfartsverket om att köpa maskinhuset för 25.000 kronor, men man fick en extra skuld på cirka 350.000 kronor kronor för den nya elkabel som lades ut till ön.

Arkitekten Rolf Åsberg bidrog med sin kunskap utan arvode och ett tiotal äldre medlemmar gjorde ett stort ideellt arbete. Söndagen 21 juni 2009 invigdes kapellet.

Den lilla ön Hållö har mycket historia att bjuda på. En av de första meterologiska stationerna i Sverige byggdes här 1850. Här mättes vattenstånd i havet, vindriktning och temperaturen 4 gånger om dygnet.
En av fyrvaktmästarna som utförde de meteorologiska mätningarna var Edvid Jakobsson som bodde här med sin familj. En av hans systersöner var flitig gäst med sina syskon. Den unge Evert Taube, som här fick inspiration till många av sin visor och ballader, bland dessa ”Balladen om briggen Blue Bird av Hull”.

Just på Hållö störtade det svenska kurirplanet Gripen den 22 oktober 1943 efter att ha blivit nedskjuten av tyskt flyg över Kattegatt. Planet av modell DC-3 med beteckningen SE-BAG användes för kurirflygning mellan Sverige och Skottland. Flygplanet skadades ett år tidigare när det även då besköts av tyskt flyg, men piloten lyckades den gången ta planet till Bromma flygplats.
Men mötet med tyskt jaktflyg blev ödesdigert i oktober 1943. Av de femton personerna ombord överlevde endast två. Det var navigatören i besättningen och en sjöman som hade avmönstrat i England.