Stacks Image 262047

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Göteborgs domkyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Göteborgs domkyrka


Audioguiden producerad 2015 av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källor:
Bok: ”990 kyrkor från Skåne i söder till Lappland i norr”. Beatrice och Gösta Glase. ISBN 91-7988-142-4
Bok: ”1600- och 1700-talsstudier i Västergötland - Altaret i Göteborgs domkyrka”. Ingemar Hasselgreén.
Pdf: ”
Göteborgs domkyrka - Inventering av Göteborgs kyrkobyggnader, rapport 1”, Bebyggelseantikvarie Maria Sidén. ISSN 1403-8153

Gps: 57.7045, 11.9649

Stacks Image 262040