Stacks Image 262056

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista

HagakyrkanFramtagen av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källa:
Pdf: ”
Hagakyrkan - Inventering av Göteborgs kyrkobyggnader, rapport XI”, Matilda Dahlquist. ISSN 1403-8153

Gps: 57.6990, 11.9622

Stacks Image 262032