Stacks Image 262056

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Hagakyrkan

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Hagakyrkan


Audioguiden producerad av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källor:
Bok: ”Hagakyrkan 1859-1959”. Maja Kjellin 1959.
Webb: ”Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008”.
Pdf: ”
Hagakyrkan - Inventering av Göteborgs kyrkobyggnader, rapport XI”, Matilda Dahlquist. ISSN 1403-8153

Gps: 57.6990, 11.9622

Stacks Image 262032