Stacks Image 262059

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista

MariakyrkanFramtagen av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källa:
Pdf: ”
Mariakyrkan - Inventering av Göteborgs kyrkobyggnader rapport XV”, Matilda Dahlquist. ISSN: 1403-81532

Gps: 57.7078, 11.9877

Stacks Image 262050