Stacks Image 262059

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Svenljunga kommun
Mjöbäcks kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Mjöbäcks kyrka


Audioguiden producerad 2015 av Smedberg Produktion AB för Kyrkrundan.

Källor:
Webb: Mjöbäcks-Holsljunga församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Bildhuggare från Mjöbäck”. Bo Anghen. 2004.

Gps: 57.3110, 12.8804

Stacks Image 262050