Stacks Image 262041

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Sankta Birgitta kapell

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Sankta Birgitta kapell


Audioguiden producerad 2015 av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källor:
Pdf: ”Sankta Birgitta kapell - Inventering av Göteborgs kyrkobyggnader, rapport XIV”. Matilda Dahlquist. ISSN: 1403-8153
Folder: ”Sankta Birgittas kapell”. Svenska kyrkan i Göteborg. Carl Johans församling.

Gps: 57.6911, 11.9096

Stacks Image 262032