Stacks Image 262041

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Tyska Christinae kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Tyska Christinae kyrka


Audioguiden producerad 2015 av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källa:
Pdf: ”
Christinae kyrka - inventering av Göteborgs kyrkobyggnader, rapport II”, Marian Sidén. ISSN: 1403-8153

Gps: 57.7066, 11.9646

Stacks Image 262032