Stacks Image 262072

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista

Örgryte gamla kyrka


Audioguiden producerad 2015 av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källa:
Pdf: ”
Örgryte gamla kyrka - inventering av Göteborgs kyrkobyggnader, rapport III”. Maria Sidén. ISSN 1403-8153

Gps: 57.6986, 11.9969

Stacks Image 262063