Stacks Image 262048

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Backa kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Backa kyrka


Audioguiden producerad 2015 av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källor:
Pdf: ”
Backa kyrka - Inventering av Göteborgs kyrkobyggnader, rapport IX”. Maria Sidén. ISSN: 1403-8153
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 57.7441, 11.9812

Stacks Image 262039