Stacks Image 262018

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista

Angereds kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.
Källor:
Pdf: ”Angereds kyrka - Inventering Göteborgs kyrkobyggnader, Rapport 6”. Jan Westergren. ISSN 1403-8153
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 57.7868, 12.1011

Stacks Image 262034