Stacks Image 262064

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Bergums kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Bergums kyrka

Audioguiden producerad 2015 av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källor:
Pdf: "Bergums kyrka - Inventering av Göteborgs kyrkobyggnader, rapport 7”. Jan Westergren. ISSN: 1403-8153
Pdf:  ”Kulturhistorisk inventering av Göteborgs kyrkogårdar”.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 57.8136, 12.1706

Stacks Image 262055