Stacks Image 262047

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Gunnareds kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Gunnareds kyrka

I samband med att Angered införlivades i Göteborgs stad I slutet av 1960-talet beslöts om delning av Angereds församling och den 1 januari 1971 bildades Gunnareds församling som fick namnet efter den största gården i socknen, Gunnareds Gård.

Den första högmässan hölls den 1 januari 1971 i en lägenhet på Salviagatan 63 i Gårdsten, som tillfälligt byggts om till kyrksal. En annan lägenhet fick tjäna som pastorsexpedition. Den 29 oktober samma år invigdes Gårdstens kyrka och den fanns kvar till maj 1997 då den avlystes.

1990 utlystes en arkitekttävling om hur Gunnareds kyrka kyrka skulle se ut. Tävlingen vanns av ett bidrag som kallade Hörnstenen, inlämnat av Arkitektbyrån Sjögrens, och arkitekten Sven Magnus Sjögren.

Kyrkan är byggd av sten, trä och 140 000 handhuggna tegelstenar. Takstolarna är av norrlandsfur som huggits för hand.

Altartavlan med Jesus i centrum, omgiven av bilder ur Kristi liv, är gjord i kakelmosaik av konstnären Lotta Söder.

Ann Nyström skrev 2009 om Gunnareds kyrka i sin C-uppsats för kulturvetenskaper, konst- och bildvetenskap, Göteborgs universitet. Uppsatsen heter ”Sakral, sekulär och segregerad - Fallstudie på Gunnareds kyrka från 1997. Fenomenologiska analyser ur ett kultursociologiskt perspektiv”.
Stacks Image 262040