Stacks Image 262045

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista

Tuve kyrkaFramtagen av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källa:
Pdf: ”
Tuve kyrka - Inventering av Göteborgs kyrkobyggnader, rapport 1”. Jan Westergren.

Gps: 57.7660, 11.9332

Stacks Image 262036