Stacks Image 262029

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Askims kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Askims kyrka

Den första kyrkan i Askim byggdes redan på 1200-talet, och låg nära nuvarande Askims torg. I dag återstår endast den gamla kyrkogården. Kyrkan förstördes i en eldsvåda den 12 november 1876, mitt under pågående gudstjänst.

När skulle återuppbygga kyrkan beslutade man att placera den i Hovås, som låg mer centralt i socknen

Kyrkan som ritades av byggmästaren och arkitekten August Krüger, har en annorlunda placering beroende på bergets sträckning. Detta gjorde att den byggdes i nord-sydlig riktning med tornet i norr.

Stenen till den nya kyrkan tog man delvis från den gamla kyrkans murar.
Man återanvände även bland annat kyrkklockorna, altarskåpet, kyrkkista, golvur och en mässkrud i vinröd sammet från 1700-talet. Man lyckades vid branden även rädda den gamla kyrkans dopfunt från 1200-talet, men den förvaras numera på Göteborgs museum.

På var sin sida om altare finns sedan 1933 ett par vackert målade glasfönster, föreställande, till vänster berättelsen om när Jesus välsignade barnen och till höger Jesus bönekamp I Getsemane. Fönstren är utförda av konstnären Gunnar Erik Ström och donerades av Gustaf Werner, Göteborg.

Läktarbröstningen som föreställer liknelsen om det stora gästabudet, utfördes 1974 av den då nästan 80-årige konstnären Joël Mila. Eller Mattson som han hette när han föddes i Jönköping 1895.
Stacks Image 262045