Stacks Image 262044

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Älvsborgs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Älvsborgs kyrka


Audioguiden producerad 2014 av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källa:
Pdf: ”
Älvsborgs kyrka - Inventering av Göteborgs kyrkobyggnader, rapport XII”. Matillda Dahlquist. ISSN: 1403-8153

Gps: 57.6756, 11.8843

Stacks Image 262037