Stacks Image 262061

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Lundby gamla kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Lundby gamla kyrka


Audioguiden producerad 2014 av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källor:
Pdf: ”
Lundby gamla kyrka - Inventering av Göteborgs kyrkobyggnader, rapport IV”, Maria Sidén. ISSN: 1403-8153
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 57.7127, 11.9150

Stacks Image 262052