Stacks Image 262048

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Bergsjöns kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Bergsjöns kyrka

Audioguiden producerad 2015 av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källor:
Pdf: ”
Bergsjöns kyrka - Inventering av Göteborgs kyrkobyggnader". Torbjörn Lindestedt och Ann-Charlott Strandberg.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 57.7568, 12.0687

Stacks Image 262039