Stacks Image 262062

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Biskopsgårdens kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Biskopsgårdens kyrka


Audioguiden producerad 2015 av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källa:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 57.7117, 11.8912

Stacks Image 262053