Stacks Image 262067

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Buråskyrkan

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Buråskyrkan

Buråskyrkan har sitt ursprung i Burås kyrkostiftelse som bildades 1949. Samma år invigde biskop Bo Giertz en provisorisk småkyrka, bestående av två före detta militärbaracker.
Arbetet med att bygga en permanent kyrka i Burås tog fart i slutet av 1950-talet, och redan 1961 hade man fått tomten.
Men 1965 visade sig att det eventuellt skulle byggas en trafikled över den aktuella tomten, och planeringen av bygget avstannade. När det sedan i slutet av 1960-talet blev klart att det inte skulle bli någon trafikled kunde man arbeta vidare med tomten. Pengar till kyrkbygget var då insamlade och på Den Heliga Trefaldighetens dag, den 6 juni 1971 invigdes kyrkan av biskop Bertil Gärtner.

Buråskyrkan som har cirka 200 sittplatser, ritades av arkitekt Per-Axel Ekholm och uppfördes av elever från Yrkesskolan under ledning av byggmästare Malm. Senare har man bland annat byggt till större vapenhus.

Ett konstverk i keramik: "Jesu nedtagande från korset", är utfört av Bengt och Ann-Sofie Lindqvist,

Sedan Jungfru Marie bebådelsedag 1996 pryds kyrkan med en bildväv i gobelängteknik. Väven föreställer Jungfru Maria och Jesusbarnet, och är utförd av textilkonstnären Ditte Hallberg

Altarprydnaden utgörs av ett krucifix skänkt av Brödraförsamlingen.

Orgeln har nio stämmor, och är byggd i slutet av 1990-talet av Ålems Orgelverkstad AB.
Stacks Image 262058